Bibliografia

Ondorengo argitalpenen hustuketa egin da txori izenak batzeko:

 • [AbaA] Abadia, Arnaut. "Laborarier" saileko artikuluak. Escualduna aldizkaria, 275-280 zenbakiak (1892ko iraila-urria). 1892.
 • [AgiA] Agirrebeña, Aintzane eta Juan Martin Elexpuru. Elorrixoko berbetia. Elorrioko Udala. 2014.
 • [AgiA2007] Agirrebeña, Aintzane, Belen Maiz, Fernando Muniozguren, Asier Sarasua eta Miren Zabaleta. Zarautz hizketan. Zarauzko Udala. 2007.
 • [AgiJ] Agirretxe, Joxe Luix, Mikel Lersundi eta Ortzuri Olaetxea. Pasaiako hizkera. Pasaiako udala. 1998.
 • [AldJ] Aldaz Emazabel, Julian. Catálogo de las aves observadas en Guipúzcoa y Vizcaya. Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural (10): 459-508. 1918.
 • [AltJ31] Altuna "Amilgain", Joseba. Egaztijak-Aves. Euzkerea, 1931 : 648-649. 1931.
 • [AltJ30] Altuna "Amilgain", Joseba. Ondaru´ko itxas-txorijak. Euzkerea. 1930.
 • [AluJ] Alustiza "Aztiri", Julian. Arranoak euskal mendietan. Data ezezaguna.
 • [AlzN] Alzola Guerediaga, Nicolas. El vocabulario inédito de Zubigar. Euskera, VII (1962): 43. 1962.
 • [Esku1778] Anonimoa. 1778ko eskuizkribu argitaragabea. Borja Ariztimuñoren bidez eskuratua 1778.
 • [AraI2011] Aramaio, Itziar. Berriatuko euskararen zenbait alderdi. Berriatuko Udala eta Urepel Aldizkaria Kultur Elkartea. 2011.
 • [AraA2001] Arana, Aitor. Zaraitzuko hiztegia: Zaraitzuera-Euskara batua / Euskara batua-Zaraitzuera. Hiria liburuak. Nafarroako Gobernua. 2001.
 • [AraA2023] Arana, Aitor eta Koldo Colomo. Diccionario castellano-euskera de Odieta y Olaibar. Odieta eta Olaibarko gaztelania-euskara hiztegia.. Erroteta Argitaletxea 2023.
 • [AraT] Aranzadi, Telesforo. Nombres vascos de aves. RIEV, 3: 160-167. 1909.
 • [Aran] Aranzadiko Ornitologia Saila. Repertorio de nombres vascos de aves adoptado por la sección de ornitología del grupo de C.N Aranzadi. Munibe, 1961: 310-326. 1961.
 • [ArrG] Arregi, Gurutzi. Contribución al atlas etnográfico de euskalerria. (Durango). Etniker, EI-SEV. Erkoreka zuzendari. 1988.
 • [ArrJ] Arretxe, Jon. Basauriko euskara. Basauriko udala. 1994.
 • [ArrE] Arriaga, Emiliano. Lexicón etimológico, naturalista y popular del bilbaino neto. Tipografía de S. de Amorrortu (Bilbao). 1896.
 • [ArrA] Arrue, Antonio. Calandria-ren euskal-izenak. Euskera, III (1958): 103-014. 1958.
 • [AspJM67] Aspiroz, Jose Maria. Naparroako Leitzen bildutako itz-bilduma (2). Euskera, 1967: 5. 1967.
 • [AspJM63] Aspiroz, Jose Maria. Naparroako Leitzen bildutako itz-bilduma. Euskera, 1963-1964: 317. 1963.
 • [AzkRM] Azkue, R.M.. Diccionario Vasco-Español-Francés. Euskaltzaindia, Bilbo. 1905.
 • [AzpA] Azpeitia, Agurtzane. Zestoarren erretolika. Zestoako Udala. 2003.
 • [AzpJM] Azpiri, Jose Mari. Ondarru'ko txorizaleak. Ondarroa aldizkaria, 1986, 25-28. 1986.
 • [BarF] Baraibar, Federico. Vocabulario de palabras usadas en Álava. Madrid. 1903.
 • [BarJM1983] Barandiaran, Jose Migel. Hitz batzuek eta beren esan-nahiak, gehienak Ataunen erabiltzen ditugunak. Iker-2, 1983, 189-204. 1983.
 • [BarE2000] Barrutia, Eneko. Bizkaiko Arrantzaleen Hiztegia. Labayru Ikastegia, Bilbo. 2000.
 • [BarE96] Barrutia, Eneko. Bermeo eta Mundakako arrantzaleen hiztegia. UEU, Bilbo. 1996.
 • [BasS2003] Basauri, Serafin eta Asier Sarasua. Eibarko Hiztegi Etnografikoa. Natura, Baserria, Lanbideak, Ohiturak. Eibarko Udala. 2003.
 • [BerI] Berriatua, Imanol. Bermeoko arraintzaleen leksikua. Euskera (1963-1964), VIII-IX: 385-392. 1963.
 • [ArbB] Birding Arbizu bloga. Birding Arbizu bloga. http://birdingarbizu.blogspot.com.es/ 2012.
 • [BowG] Bowles, William. De las aves de paso en general y de los chimbos de Bizcaya.. Euskal Erria, XXXVII: 65-68. 1897.
 • [BueX] Buenetxea, Xabier. Inventario faunístico de especies de Getxo (1, Aves). Getxoko Udala. 1999.
 • [CabI] Cabodevilla, Iosu. Aetzen uskara. Nafarroako Gobernua. 1991.
 • [CamI2016-Z] Camino, Iñaki. Amiküze eskualdeko (h)eskuara (Zuberoako izenak). Euskaltzaindia. 2016.
 • [CamI2016-NB] Camino, Iñaki. Amiküze eskualdeko (h)eskuara (Nafarroa Behereko izenak). Euskaltzaindia. 2016.
 • [CasJ] Cassenave, Junes. Français-Eüskara Hiztegia. Ozaze, 1989. 1989.
 • [CorJ] Cordón, Juan. Contribución al atlas etnográfico de euskalerria. (Trapagaran). Etniker, EI-SEV. Erkoreka zuzendari. 1988.
 • [DenC] Dendaletche, Claude. Note sur quelques oiseaux des montagnes basques. BMBB, 1971: 177-188. 1971.
 • [DuvM] Duvert, Michel. Les oiseaux de Sare. Argitaratu gabea. Michel Duvertek Sarako M. M. Azpiroz lekukoari jasotako izen-zerrenda; Koldo Zuazoren oharrekin. 2015.
 • [EleJM] Elexpuru, Juan Martin. Bergarako aldeko hiztegia. Bergarako Udala. 2005.
 • [EliJ] Elissalde, J.E. eta J-D. Dassance. Eskual-herriko hegaztinak eta choriak. Gure Herria aldizkaria, 1923-1924-1925-1926 urteko aleak. 1923.
 • [EloJ1985] Elósegui Aldasoro, Jesús. Navarra. Atlas de aves nidificantes (1982-1984). Caja de ahorros de Navarra 1985.
 • [EtxM] Etxaburu, Mikel. Ondarruko arrantzaleen lexikoa eta toponimia. Doktoretza tesia. Deustuko Unibertsitatea. 2005.
 • [EtxP] Etxaburu, Patxi. Ondarroako itsastxoriak. Ondarroa aldizkaria. Data ezezaguna.
 • [EtxP2007] Etxaburu, Patxi. Ondarroako arrantzale giroko berbak (Aldari-Braeleku). Ondarroa Urtekaria 2006. Ondarroako Udala eta Ondarroako Historiazaleak. 2007.
 • [EtxP1677] Etxeberri, Piarres "Dorre". Liburu hau da itsasoko nabigazionekoa. "Les voyages aventureux du Capitaine Martin de Hoyarsal, habitant du çubiburu" (1579), Piarres Etxeberrik euskarara ekarria. 1677.
 • [EtxJM] Etxeberria Lejarraga, Jose Maria. Amorebieta-Etxanoko Hiztegi Etnografikoa. Amorebieta-Etxanoko Udala. CDRom. 2009.
 • [GalA] Galarza, Aitor. Avifauna de un municipio costero cantábrico. Cuad. Invest. Biol. (Bilbao), 2: 1-10. 1981.
 • [GamI05b] Gaminde Iñaki, et al.. Derioztarren euskara. Derioko udala, Tximintx Euskara Elkartea, Albia berri. 2005.
 • [GamI02a] Gaminde, Iñaki. Arrieta berbarik berba. Arrietako udala. 2002.
 • [GamI99] Gaminde, Iñaki. Bakio berbarik berba. Bakioko udala, Labayru eta BBK. 1999.
 • [GamI82] Gaminde, Iñaki. Butroiko euskara. FLV, 40 (1982): 403-460. 1982.
 • [GamI97] Gaminde, Iñaki. Gatikako euskaraz. Gatikako Gogoz Euskara Taldea. 1997.
 • [GamI02b] Gaminde, Iñaki. Jatabe berbarik berba. Maruri-Jatabeko Udala. 2002.
 • [GamI01c] Gaminde, Iñaki. Leioa berbarik berba. Leioako udala. 2001.
 • [GamI01a] Gaminde, Iñaki. Meñaka berbarik berba. Labayru Ikastegia eta Meñakako Udala. 2001.
 • [GamI01b] Gaminde, Iñaki. Mungia berbarik berba. Labayru Ikastegia eta Mungiako Udala. 2001.
 • [GamI00] Gaminde, Iñaki. Zamudio berbarik berba. Zamudioko udala, Labayru eta BBK. 2000.
 • [GamI90] Gaminde, Iñaki eta Mila Salterain. Abadiñoko lexikoaz. Abadiñoko udala. 1990.
 • [GamI93] Gaminde, Iñaki, Bene Markaida eta Eukene Markaida. Iñaki Gaminde Sopela. Sopelako Udala. 1993.
 • [GarJ1982] Garat, Joseph. Itsas hiztegia - Lexique de la mer: Basque - Français; Français - Basque. Bulletin du Musée Basque, 96 (1982): 58-112. 1982.
 • [GarP] Garmendia, Pedro. Nombres de aves en euskera. RIEV, 25 (2): 294-309. 1934.
 • [GonM] Goñi, Miren. Estudio etnográfico de Elosua, Guipúzcoa. AEF, 28 (1979), 83-218. 1979.
 • [IbaO96] Ibarra Murillo, Orreaga. Erroibarko lexikoaren gainean. Euskera, 1996 (3): 929-973. 1996.
 • [IbaO97] Ibarra Murillo, Orreaga. Ultzamako hizkera. Plazaola Partzuergo Turistikoa. 1997.
 • [GamI05a] Iñaki Gaminde. Berango berbarik berba. Berangoko udala, Labayru. 2005.
 • [ItzM] Itziar Agirre, Martin. Gure Txoriak. Zarautz. 1966.
 • [IzaK67a] Izagirre, Kandido. Altsasuko euskeraren gai batzuk. ASJU, 1967: 45. 1967.
 • [IzaK94] Izagirre, Kandido. El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y zonas colindantes. ASJU, VII. Gipuzkoako Foru Aldundia. 1994.
 • [IzaK67b] Izagirre, Kandido. Tolosako Euskeraren iztegirako gaiak. BRSVAP, 1967 (XXIII): 157-188. 1967.
 • [IzaK66] Izagirre, Kandido. Ultzamako euskeraren gai batzuk. BRSVAP, 1966: 403. 1966.
 • [IzeM] Izeta, Mariano. Baztango Hiztegia. Nafarroako Gobernua. 1996.
 • [IztJ] Iztueta, Juan Ignacio de. Guipuzcoan ezagutzen diran egazti, eta pistia guztien arrazoia, Euscarazco icen beren berenquiaquin (Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia, 195-201 orrialdeak). Donostia. 1847.
 • [KamP] Kamino, Peio eta Patxi Salaberri. Luzaideko Euskararen Hiztegia. Colección MENDAUR bilduma III. Nafarroako Gobernua eta Euskaltzaindia. 2007.
 • [KarR] Karasatorre, Rafael, Jose Luis Erdozia eta Eugenio Ulaiar. Etxarri-Aranatzko Euskara eta Arañaz Elkarteko Hiztegia. Etxarriko Udaleko Euskara Batzordea. 1991.
 • [LabE] Labayru y Goicoechea, Estanislao Jaime de. Historia General del Señorío de Bizcaya. 1. liburukia: 539. 1895.
 • [LanN1562] Landuchio, Nicolao. Dictionarium linguae cantabricae, Bocabularioa ezqueraz jaquiteco eta ezqueraz verba eguiteco. Gasteiz. 1562.
 • [LarJ1939] Larrasquet, Jean. Le basque de la Basse-Soule orientale. Collection Linguistique, 46. (Societé de Linguistique de Paris). 1939.
 • [LeiA60] Leibar Axpe, Adolfo. Nombres que reciben algunas aves en los términos de Renteria y Oyarzun. Oarso, 3 (1960): 5-7. 1960.
 • [LeiA83] Leibar Axpe, Adolfo. Nombres que reciben algunas aves en Oyarzun. Oiartzun, 1983: 91-94. 1983.
 • [LopG73] Lopez de Guereñu, Gerardo. Más voces alavesas. Euskera, 1973: 119-149. 1973.
 • [LopG58] Lopez de Guereñu, Gerardo. Voces Alavesas. Euskera, III, 1958. 1958.
 • [MaiA] Maia, Ainara. Hondarribiko euskara. Ikerketa lana. Hondarribiko udalaren beka. Argitaratu gabe. Data ezezaguna.
 • [MarB] Markaida, Bene, Iñaki Gaminde eta Eukene Markaida. Sopelako Euskaraz. Urdulizko Euskara Taldea. 1993.
 • [MarA] Martinez de la Cuadra, Alberto. Nabarniztarren Berbakera. Lexikoa eta erabilera-adibideak. Nabarnizko Udala. 2006.
 • [MenA2023] Mendizabal, Agustin. Zarauzko txori izen batzuk (berriemailea Xabier Alberdi). Argitaratu gabeko oharrak 2023.
 • [MenA2023b] Mendizabal, Agustin. Oiartzungo txori izen batzuk. Argitaratu gabeko oharrak 2023.
 • [MenA2023c] Mendizabal, Agustin. Basaburuko txori izen batzuk. Argitaratu gabeko oharrak 2023.
 • [MirL] Miranda, Luis, Joseba Gil, Joxe Manuel Aleman eta Raul Urbeltz. Euskara Berriobeiti Zendeako eguneroko hizkeran. Berriobeitiko Udala. 2014.
 • [MitK1958-A] Mitxelena, Koldo. Un vocabulario aezcoano, salacenco y roncalés preparado por el príncipe Bonaparte (Aezkoako izenak). Boletín de la R. S. Bascongada de los Amigos del País 14, 335-364 1958.
 • [MitK1958-Z] Mitxelena, Koldo. Un vocabulario aezcoano, salacenco y roncalés preparado por el príncipe Bonaparte (Zaraituzko izenak). Boletín de la R. S. Bascongada de los Amigos del País 14, 335-364. 1958.
 • [MitK1958-E] Mitxelena, Koldo. Un vocabulario aezcoano, salacenco y roncalés preparado por el príncipe Bonaparte (Erronkariko izenak). Boletín de la R. S. Bascongada de los Amigos del País 14, 335-364. 1958.
 • [MugJ] Mugarza Zaldumbide, Juan. Aves de Euskal Herria. Bizkaiko Foru Aldundia. 1986.
 • [MugP] Mugica, Plácido. Diccionario Castellano - Vasco. Bilbo. 1965.
 • [PerF2017] Pérez de Laborda, Fernando. Diccionario de Valdizarbe y Valdemañeru. Léxico patrimonial actual: euskera y castellano.. Asociación Loxa. 2017.
 • [PerA] Perez, Anton. Bermeoko herri hizkera. Bilbo. 1991.
 • [PerJ55] Pertica, Juan. Aves canoras del País Vasco. Beasain. 1955.
 • [PerJ53] Pertica, Juan. Aves canoras del País Vasco: Pega reborda o alcaudón. Munibe, 1953-V: 27. 1953.
 • [PerJ54] Pertica, Juan. Los txinbos. Munibe 1954-VI:4. Aranzadi Zientzia Elkartea. 1954.
 • [PueF] Puente Ameztoy, Federico. Nombres vulgares alaveses de aves. Munibe, 1952-I: 14-38. 1952.
 • [RotK] Rotaetxe, Karmele. Estudio estructural del euskera en Ondarroa. Leopoldo Zugaza, Durango. 1978.
 • [SagT] Sagarzazu, Txomin. Hondarribiko eta Irungo euskara. Hondarribia eta Irungo udalak. 2005.
 • [SanJ] San Martin, Juan. Txori izenak Eibarren. Euskera, 1978. 1978.
 • [SanP] Sansinanea, Pedro. Catalogo descriptivo de la colección de aves e insectos legada por Angel Larrinua (q.e.p.d.). San Sebastián, Imprenta de la Provincia. 1908.
 • [SanI2021] Sanz-Azkue, Iñaki eta Eñaut Agirre. Gure florari eta faunari begira (I - Ornodunak). Dobera Euskara Elkartea eta Aranzadi Zientzia Elkartea 2021.
 • [SarA96] Sarasua, Asier. Eibarko hegaztiak. Eibarko Udala. 1996.
 • [SarA97] Sarasua, Asier. Eibarko hegazti-izenak. Revista Eibar, 16:22-23. Eibarko Udala. 1997.
 • [SarA2009] Sarasua, Asier, Aintzane Agirrebeña eta Miren Zabaleta. Getariako hizkera. Getariako Udala. Ikerketa beka. Argitaratu gabea. 2009.
 • [SarA2008] Sarasua, Asier, Aintzane Agirrebeña eta Miren Zabaleta. Zumaiako hizkera. Zumaiako Udala. Ikerketa beka. Argitaratu gabea. 2008.
 • [SatJM] Satrustegi, Jose Maria. Vocabulario popular. Euskera, 1963-1964: 254. 1963.
 • [SenA] Senosiain, Alfonso. Nombre del quebrantahuesos en Luzaide. Munibe, XXVI : 203. 1974.
 • [TotA] Totorika, Andoni. Palabras recogidas en el Valle de Arratia. Euskera, III (1958): 45-50. 1958.
 • [UgaM] Ugarte Azurmendi, Martin. Legazpi Barrutiko Itzen Bilduma. Legazpiko Udala. 12. Kapitulua: 131-138. 1995.
 • [Uzei] UZEI. UZEIren datu-base terminologikoa. UZEIren datutegia. UZEIren datu-base terminologikoetatik egindako hustuketa (1998 inguruan). -datarik gabe-.
 • [YncM] Ynchausti, Miren de. Etnografia de Aria. CEEN, 9: 323-362. 1971.
 • [ZuaK2013] Zuazo, Koldo. Mailopeko euskara. Euskal Herriko Unibertsitatea. 2013.
 • [ZuaK2021] Zuazo, Koldo. Baigorri eta Ortzaize ibarretako euskara. Euskal Herriko Unibertsitatea 2021.
 • [ZuaK2022] Zuazo, Koldo. Burundako hiztegia. Euskal Herriko Unibertsitatea 2022.
 • [ZuaK2016] Zuazo, Koldo eta Urtzi Goiti. Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko Euskara. Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Saila. 2016.
 • [ZubJ] Zubiaur, Jon. Lekeitioko txori izenak. (argitaratu gabea). 2018.
 • [ZubJ] Zubiri, Juan Jose eta Patziku Perurena. Goizueta eta Arano herrietako hizkeren ezaugarri orokorrak. Nafarroako Gobernua, Aranoko Udala eta Goizuetako Udala. 1998.
 • [ZubE] Zubiria, Enrike "Manezaundi". Udatik udazkenerat. "La voz de Navarra" egunkarian, 1932/09/27. 1932.
 • [ZufJ88] Zufiaurre Goya, Jose. Contribución al atlas etnográfico de euskalerria. (Beasain). Etniker, EI-SEV. Erkoreka zuzendari. 1988.
 • [ZufJ98] Zufiaurre Goya, Jose. Beasaini Buruzko Monografia Etnografikoa. Beasaingo Paperak aldizkaria. 7. Zkia. Beasaingo Udala. 1998.